ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઊતિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જિંદગીભર કુંવારો રહેનાર માણસ.
[ હિં. ] पुं. મૂર્ખ.