ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઋતોક્તિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઋત ( સત્ય ) + ઉક્તિ ( કથન ) ] स्त्री. સત્ય કથન; સાચું કહેવાપણું.