ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ક્ષદન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. હળવે હાથે રાખવાથી શરીરના ભાગને કાપ્યા વગર ખોતરીને લોહી કાઢવું તે.