ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગોણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ગાય.
૨. स्त्री. બે સૂપડાંનું એક માપ.
૩. स्त्री. શણનો કોથળો.