ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘિણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ઠપકો; ધમકી.
૨. स्त्री. ધિક્કાર; તિરસ્કાર.
૩. स्त्री. વેર; દુશ્મનાવટ.
૪. स्त्री. શરમ; લાજ.