ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૌજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. જોડું; વરકન્યા; ધણીધણિયાણી.