ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટિરફિસ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. ધમકી.
स्त्री. પ્રતિવાદ; વિરોધ.