ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડત્રકલું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. બહુ વજનદાર હાથકડી; હાથની બેડી.