ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેકાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ઓડકાર.
૨. स्त्री. મોટેથી બૂમ પાડવી તે.