ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નભસ ] न. આકાશ.
न. કરજ; દેણું.
નખ [ સં. નખ ] न. નખ.