ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તેંગળ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं.; न. એક કડીના વાળાનું ઘરેણું.