ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થિરથાપર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. દેવ.
[ સં. સ્થિરસ્થાવર ] वि. અચળ અને અમર; કાયમ રહેનાર; શાશ્વત; ચિરંજીવી; અમર; સ્થિર.