ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દબરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. ખાબોચિયું.
૨. न. ઘસારાવાળી ભીની જગ્યા.
૩. न. નાનું ખેતર.